2024-25-ஆம் கல்வியாடிற்கான இளநிலை (U.G.) முதலாம் ஆண்டு மாணாக்கர் சேர்க்கைக்கான கட்டணங்கள் : கலைப் பாடங்களுக்கு - ரூ. 3,020/- , அறிவியல் பாடங்களுக்கு - ரூ. 3,040/- , கணினி அறிவியல் பாடத்திற்கு - ரூ. 2,140/-

Welcome to our college website

  • This college was started in 1970-1971 under the name 'Kalaignar Karunanidhi Government Arts College'. The then district collector of composite Thanjavur Mr.T.V.Andhoni, I.A.S., and his officials extended their helping hand to start college at the time. The college offering Pre University courses initially started functioning in the precincts of Thiyagaraja Temple, Tiruvarur.

  • + read more

Featured Links

Infrastructure

Our infrastructure
More

Principal's message

Read what our Principal says
More

Courses

Details abouts cources
More

News & Events

   2024-25-ஆம் கல்வியாடிற்கான அனைத்து இளநிலை (U.G.) முதலாம் ஆண்டு சேர்க்கைக்கு இதுவரை விண்ணப்பிக்காத மாணாக்கர்கள் கல்லூரியில் நேரடியாக 22-07-2024 மற்றும்
23-07-2024 தேதிகளில் இணையத்தளம் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் ஏற்கனவே விண்ணப்பித்து இதுவரை இடம் கிடைக்காத மாணாக்கர்கள் மற்றும் தற்போது விண்ணப்பிக்கும் மாணாக்கர்களுக்கும் 24-07-2024 அன்று இறுதி கட்ட கலந்தாய்வு நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.